Kilka zdań na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W wielkim skrócie omówiliśmy zagadnienia budżetowe. Teraz chciałbym omówić konstytucję urbanistyczną Miasta czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. I tak, jak Budżet Miasta przyrównałem do naszego domowego budżetu (tylko większa skala), tak Plan Zagospodarowania można porównać do urządzania naszego mieszkania. Jak w nim bowiem są miejsca przeznaczone do odpoczynku, przyjmowania znajomych, pracy, rekreacji czy też higieny, tak w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są tereny miejskie przeznaczone na cele mieszkalne, handlowe, turystyczne, przemysłowe, sportowe, tereny zielone itp. Są ciągi komunikacyjne, podobne do korytarzy w mieszkaniach, kanalizacja i zaopatrzenie w wodę. Każdy z nas planuje swoje mieszkanie według własnych potrzeb oraz upodobań ale zachowuje przy tym pewne ogólnie przyjęte: nie postawi ubikacji na środku salonu lub nie umieści kuchni w sypialni. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przygotowywanego dla konkretnego terenu i konkretnego przeznaczenia też obowiązują ogólne zasady – na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zakazuje się lokalizacji przemysłu i usług uciążliwych (hałas, zanieczyszczenia) itp.

Czytaj dalej Kilka zdań na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego