Podsumowanie kadencji 2014 – 2018

W latach 2014 – 2018 samorząd Mrągowa przygotował i zrealizował blisko 150 projektów – inwestycji i innych przedsięwzięć, na których część pozyskaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, budżetu Państwa i innych źródeł. Zrealizowaliśmy je spłacając 10 mln kredytów. W tej kadencji nie braliśmy żadnych nowych kredytów. Wykonano między innymi inwestycje i zrealizowano bądź przygotowano wiele przedsięwzięć oczekiwanych przez Mieszkańców:

 • Zmodernizowano ulice i chodniki – na os. Mazurskim i łączące os. Mazurskie z Zachodnią Obwodnicą Miasta, ul. Wileńska, Nowogródzka, Leśna,  lewostronne Zatorze, część ul. Harcerskiej do jez. Juno, ul. Roosevelta, Traugutta, Chopina, Rybna, Jeziorna, Plac Wyzwolenia, Bohaterów Warszawy, Słoneczna, Sobczyńskiego, droga wewnętrzna od ul. Wojska Polskiego do ul. Piaskowej, ul. Młodkowskiego,  Widok, Sienkiewicza, Plutonowa, Ogrodowa, Piaskowa, Kopernika i Grunwaldzka, część Oficerskiej, Plac Bolesława Prusa, ul. Wolności dz. Nr 2-169/5, ul. Młynowa (dz. Nr 2-5/1 i 2), ul. Mazurska (dz. Nr 4-178/28), ul. Leśna Droga na os. Mazurskim, zaplecze Królewiecka 39, 45ABC, drogi dojazdowe do garaży: ul. Łąkowa, Dziękczynna, Wojska Polskiego 8, os. Parkowe 4, ciąg komunikacyjny nad jez. Magistrackim wraz z naprawą skarpy,
 • Parkingi i miejsca postojowe – na os. Grunwaldzkim (działka obok kościoła), os. Brzozowe, os. Mazurskie, os. Parkowe, zaplecze zabudowy ul. Królewiecka 37A, miejsca postojowe ul. Piaskowa, ul. Krakowska,
 • Schody terenowe od promenady do ul Giżyckiej wraz z przejściem i chodnikiem do ul. Wileńskiej, ciąg komunikacyjny przy SP1 w ul. Kopernika, przebudowa kładki pieszej od os. Parkowego, chodnik od ul. Rynkowej do SP 4, zatoka autobusowa       ul. Słoneczna,
 • Wymiana oświetlenia miejskiego, doświetlenie wielu przejść dla pieszych,
 • Zagospodarowane tereny – przy Królewiecka 54B i 58, ul. Mrongowiusza 71, 73, 75, ul. Roosevelta 24-28, ul. Sienkiewicza 16 (w realizacji), nowoczesne wiaty śmietnikowe
   za ul. Królewiecka 18 i przy hali sportowej w koszarach,
 • Zagospodarowane tereny podwórek ul. Mrongowiusza 26-28, 52, zaplecze Warszawska 41, nowo powstające skwery i rewitalizowany Park Sikorskiego, rozbiórka budynków
   gospodarczych w ramach estetyzacji Miasta,
 • Ścieżki rowerowe i stacje serwisowe, pomosty na plażach nad jez. Czos wraz z pomostami pływającymi przy Ekomarinie, molo, lodowisko,
 • Tereny rekreacji – na os. Nikutowo, miejsce pod ognisko ul. Giżycka, brama treningowa do treningu funkcjonalnego, siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim, Mrągowski Parkour Park, przebieralnia na plaży na os. Grunwaldzkim,
 • Place zabaw – przy SP1 ul. Kopernika, os. Mazurskie, os. Ptasie, doposażenie istniejących placów zabaw,
 • Nowe budynki komunalne wraz z otoczeniem ul. Kolejowa 9A, w trakcie budowy 9B,
 • Zrewitalizowano kamienice i budynki komunalne –  ul. Plutonowa 3, ul. Sienkiewicza 16, ul. Roosevelta 10, 14, 24, 37, ul. Romualda Traugutta 4, remonty wielu mieszkań,
 • Zmodernizowano obiekty oświatowe, budowa sieci informatycznej w SP 4,
 • Budowa dźwigu osobowego w budynku Ratusza Miejskiego, modernizacja sali konferencyjnej w budynku ul. Królewiecka 60A,
 • Modernizacja i remonty budynku CKiT, remont siedzisk w amfiteatrze,
 • Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej inwestycją kończącą miejską część rewitalizacji zabytkowych koszar,
 • Corocznie zwiększający się Budżet Obywatelski z dużą aktywnością mieszkańców,
 • Promocja gospodarcza w ramach projektu UE „7 Cudów Mazur”, Cyfrowe Mazury,
 • Uzbrojone tereny dla inwestorów, aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Utworzona Strefa Ekonomiczna, w której powstaje nowy zakład Mlekpolu. Zainwestowało w Mrągowie wielu rodzimych, mrągowskich i nowych inwestorów dzięki czemu znacząco spadło bezrobocie, obecnie to pracownik jest poszukiwany,
 • Nowy budynek socjalny na stadionie miejskim wraz z boiskiem ze sztuczną trawą, wykorzystywane „orliki” i zmodernizowane boiska przy szkołach oraz siłownie na osiedlach,
 • Rozbudowa i remont cmentarza, przygotowany projekt kolumbarium,
 • Uporządkowana, zdobiąca Miasto zieleń i nowe nasadzenia drzew i krzewów, tematyczne Murale,
 • Przebudowano pomieszczenia ze zwiększoną liczbą miejsc i ofertą świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy, przygotowywane są mieszkania chronione i komunalne dla osób wymagających wsparcia i niepełnosprawnych oraz Klub Senior + dla mrągowskich seniorów

Ponadto:

 • W trakcie realizacji jest I etap przebudowy drogi wojewódzkiej ul. Przemysłowa z dofinansowaniem z budżetu Miasta w wysokości 1 mln zł,
 • Trwa postępowanie przetargowe na mrągowską część Mazurskiej Pętli Rowerowej z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 4,084 mln zł z UE z budową infrastruktury przy plaży na os. Grunwaldzkim (sanitariaty, natryski, przebieralnie, wieża widokowa i punkt obsługi trasy rowerowej wraz z miejscem na gastronomię) oraz kompozytowy mostek wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od ul. Wojska Polskiego do ul. Dziękczynnej i przetarg na Przebudowę części pomieszczeń Ratusza na przygotowanie ekspozycji historii Mrągowa z dofinansowaniem z budżetu Państwa, ze środków MKiDN,
 • Miasto złożyło projekty do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: Przebudowa kanalizacji deszczowej w Mieście, Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne, Termomodernizacja budynku SP 1 przy ul. Bohaterów Warszawy, Przebudowa stadionu miejskiego z infrastrukturą lekkoatletyczną, Przebudowa obiektu na ul. Chopina 7 w celu utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych,
 • Do programu rządowego złożono projekt Przebudowy ul. Okulickiego etap III, w przygotowaniu projekt Przebudowa obiektu na ul. Chopina 7 w celu utworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych,
 • Uzgodniono w ramach realizacji odcinka Borki Wielkie-Mrągowo w drodze S16 budowę przez GDDKiA w Olsztynie drogi łączącej ul. Towarową z Marcinkowem,
 • W przygotowaniu są projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych: Modernizacja i doposażenie amfiteatru wraz z infrastrukturą drogową i parkingami w ul. Jaszczurcza Góra, Rewitalizacja Parku Słowackiego, Przebudowa dróg na Zatorzu – Etap III, Przebudowa ul. Żołnierskiej wraz z łącznikiem do hali sportowej, ul. Krótka, Przebudowa ul. Leśna Droga we współpracy z ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie.
 • Mrągowski ZWiK uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 mln 458 tys. zł z UE na „Modernizację i rozbudowę urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo”. Całkowity koszt inwestycji to 13 mln 268 tys. zł netto.
 • Nowe obiekty handlowe i usługowe, które łącznie dały pracę kilkuset osobom,
 • Znacząco rozszerzono ofertę kulturalną i festiwalową dla Mieszkańców i turystów, w tym corocznie atrakcyjną formułę Dni Mrągowa, Festiwal Belcanto, Festiwal Kultury Kresowej z TVP, Piknik Country, Festiwal Przebojów Weselnych z TV Polsat na żywo, Mazurska Noc Kabaretowa z TV Puls, Polska Noc Kabaretowa z kompletem widzów, Kłobuki Fest, Projekt Arboretum, Hybryda Kultur Festival, Holi Festival i inne imprezy i wydarzenia. Dzięki temu Mrągowo jest znanym Miastem Festiwali, uważanym za Kulturalną Stolicę Mazur,
 • Promocyjna marka Miasta i jego oferta zapewnia sukces i coraz dłuższy sezon dla branży turystycznej,
 • Strategia „Sport Zmienia Mrągowo” ugruntowała dobrymi wynikami rozwój sportu w mieście, we współzawodnictwie sportu młodzieżowego Mrągowo corocznie zajmuje 3 miejsce w regionie, za Olsztynem i Elblągiem, zwiększa się ilość i ranga imprez sportowych w Mieście: Motocrossowe Mistrzostwa Polski, Triathlon Energy, Żeglarskie Grand Prix Mrągowa, Lotto 3×3 Quest, Fair Play Football 3 Festival,  Mrągowski Bieg 15 sierpnia, ogólnopolski turniej piłkarski Puchar Warmii i Mazur dla dzieci,  wyścigi i rajdy rowerowe,
 • Miasto Mrągowo zostało wyróżnione prestiżowymi wyróżnieniami: „Gmina na 5” i otrzymała status „Złotej Gminy na 5” w 2018 roku w ogólnopolskim rankingu obsługi inwestorów, Gmina Przyjazna Rowerzystom w 2017, Nagroda Przyjaznego Brzegu za rok 2016 za nową Ekomarinę przyznaną przez ZG PTTK i Polski Związek Żeglarski,  Festiwal Kultury Kresowej i Piknik Country otrzymały certyfikat Produkt Warmia i Mazury, Mrągowo w 2018 roku zajęło I miejsce w plebiscycie na Miasto o najpiękniejszych iluminacjach świątecznych w województwie warmińsko-mazurskim,
 • Sprawnie i efektywnie przeprowadzono zmiany wynikające z reformy w oświacie,
 • Wdrożono racjonalny i ekologicznie skuteczny system gospodarki odpadami,
 • Swoim działaniem mieszkańcy potwierdzają – zarówno seniorzy w U3W, sektor pozarządowy, młodzież i wolontariusze – Mrągowo to Miasto Ludzi Aktywnych,
 • W sondażu Gazety Olsztyńskiej w bieżącym roku Mrągowo zwyciężyło wśród miast regionu jako najlepsze miejsce do życia.