Mrągowska Wspólnota Samorządowa

Z ostatniej chwili!

Projekt inwestycyjny przygotowywany od lat pod przewodnictwem burmistrz Otolii Siemieniec uzyskał wysokie, 14 miejsce w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej!
Więcej informacji: kliknij tutaj.


W wyborach samorządowych 2002 KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa wystawiła kandydatów, którzy uzyskali wyniki:

 • Otolia Anna Siemieniec – wybrana na burmistrza Mrągowa w I turze; 5661 głosów, 64,21 % głosów
 • Karol Nowak – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Tadeusz Orzoł – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Zbigniew Lubowidzki – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Waldemar Nieżorawski – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Zbigniew Bladosz – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Teresa Nowacka – wybrana na radną Rady Miejskiej
 • Soroko Ryszard – wybrany na radnego Rady Powiatu
 • Ryszard Dębiński – wybrany na radnego Rady Powiatu

W wyborach samorządowych 2006 KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa wystawiła kandydatów, którzy uzyskali wyniki:

 • Otolia Anna Siemieniec – wybrana na burmistrza Mrągowa w I turze; 4687 głosów, 59,83 % głosów
 • Stanisław Sztachelski – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Mieczysław Drężek – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Wiesław Kamieniecki – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Jan Bogorodź – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Zbigniew Lubowidzki – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Bogusław Wilk – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Tadeusz Tyczyński – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Teresa Nowacka – wybrana na radną Rady Miejskiej
 • Tomasz Witkowicz – wybrany na radnego Rady Miejskiej – zrzekł się mandatu
 • Kazimierz Chodkiewicz – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Karol Nowak – wybrany na radnego Rady Powiatu

W trakcie kadencji do Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wstąpił radny: Leon Żbikowski

W wyborach samorządowych 2010 KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa wystawiła kandydatów, którzy uzyskali wyniki:

 • Otolia Anna Siemieniec – wybrana na burmistrza Mrągowa w I turze; 5447 głosów, 64,51 % głosów
 • Monika Mierzejewska – wybrana na radną Rady Miejskiej
 • Zbigniew Bladosz – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Wojciech Gniady – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Leon Żbikowski – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Zbigniew Lubowidzki – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Bogusław Wilk – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Orzoł Tadeusz – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Marian Miksza – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Tadeusz Tyczyński – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Tomasz Witkowicz – wybrany na radnego Rady Miejskiej – zrzekł się mandatu
 • Chodkiewicz Kazimierz – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Krutul Benedykt – wybrany na radnego Rady Powiatu
 • Barbara Kuźmicka-Rogala – wybrana na radną Rady Powiatu

W trakcie kadencji do Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wstąpił radny: Henryk Nikonor

W dniu 23 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie 15 członków założycieli Stowarzyszenia Mrągowska Wspólnota Samorządowa, którzy w dniu 24 stycznia 2011 roku złożyli wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 23 lutego 2011 roku dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000378347 – Stowarzyszenie Mrągowska Wspólnota Samorządowa. Komitet założycielski stanowili:

 1. Tadeusz Orzoł
 2. Tomasz Witkowicz
 3. Tadeusz Tyczyński

W dniu 15 marca 2011 roku podczas Walnego Zebrania Członków wybrano Zarząd, który ukonstytuował się w składzie:

 1. Tadeusz Orzoł – Przewodniczący
 2. Tomasz Witkowicz – Sekretarz
 3. Tadeusz Tyczyński – Skarbnik

i Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie składzie:

 1. Bogusław Wilk – Przewodniczący
 2. Stanisław Zapadka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Marian Miksza – Sekretarz
 4. Krzysztof Trzciński – Członek
 5. Mirosław Startek – Członek

W dniu 17 marca 2011 roku nadano Stowarzyszeniu REGON – 280593201

W dniu 22 marca 2011 roku nadano Stowarzyszeniu NIP – 2422235143

W dniu 30 sierpnia 2011 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał wpisu zmian w składzie Zarządu na podstawie przeprowadzonych wyborów podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 27 czerwca 2011 roku:

 1. Otolia Siemieniec – Przewodnicząca
 2. Tadeusz Orzoł – Zastępca Przewodniczącego
 3. Monika Mierzejewska – Członek

W dniu 19 kwietnia 2012 roku podczas Nadzwyczajnego WZC uzupełniono skład Zarządu o Beatę Furmanek – skarbnika

W wyborach samorządowych 2014 KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa wystawiła kandydatów, którzy uzyskali wyniki:

Otolia Anna Siemieniec – wybrana na burmistrza Mrągowa w II turze; 3232 głosy, 51,26 % głosów

W okręgach jednomandatowych zwyciężyli:

 • Andrzej Badurek – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Jan Fedusio – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Marian Miksza – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Henryk Nikonor – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Tadeusz Orzoł – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Dariusz Papiernik – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Leon Żbikowski – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Benedykt Krutul – wybrany na radnego Rady Powiatu
 • Otolia Anna Siemieniec – wybrana na radną Rady Powiatu, zrzekła się mandatu
 • Zbigniew Lubowidzki – wybrany na radnego Rady Powiatu
 • Maria Jarczewska – wybrana na radną Rady Powiatu – wicestarosta

W trakcie kadencji do Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wstąpili radni:

 • Ewa Szałachowska
 • Wiesław Kamieniecki
 • Edward Płocharczyk
 • Stefan Zaniuk

W wyborach samorządowych uzupełniających w okręgu nr 21 w dniu 4 września 2016 roku KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa wystawiła kandydata, który uzyskał wynik:

 • Stanisław Zapadkawybrany na radnego Rady Miejskiej

W dniu 12 czerwca 2017 roku na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano wyboru:

Zarządu, który ukonstytuował się w składzie:

 1. Otolia Anna Siemieniec – Przewodnicząca
 2. Tadeusz Orzoł – Zastępca Przewodniczącego
 3. Beata Furmanek – Skarbnik
 4. Tomasz Witkowicz – Sekretarz
 5. Henryk Nikonor – Członek

i Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w składzie:

 1. Marian Miksza – Przewodniczący
 2. Andrzej Badurek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Katarzyna Ostrowska-Małkowska – Sekretarz
 4. Stanisław Zapadka – Członek
 5. Adam Kręciewski – Członek

Po rezygnacji w dniu 27 grudnia 2017 roku Mariana Mikszy (obecie nie jest członkiem Wspólnoty), Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzej Badurek a skład Komisji Rewizyjnej uzupełnił z dniem 26 marca 2018 roku Dariusz Jacek Papiernik.

W wyborach samorządowych 2018 KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa wystawiła kandydatów, którzy uzyskali wyniki:

 • Otolia Anna Siemieniec – wybrana na radną Rady Miejskiej
 • Ewa Szałachowska – wybrana na radną Rady Miejskiej
 • Jakub Doraczyński – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Tomasz Doraczyński  – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Henryk Nikonor – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Dariusz Papiernik – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Tadeusz Orzoł – wybrany na radnego Rady Miejskiej
 • Paweł Długoborski – wybrany na radnego Rady Powiatu – wicestarosta
 • Benedykt Krutul – wybrany na radnego Rady Powiatu