Czy w Mrągowie potrzebna jest Straż Miejska?

Dyskusja o tym czy zlikwidować, czy pozostawić Straż Miejską w Mrągowie powinna uwzględniać specyfikę tej jednostki i jej udział w naszym życiu wspólnotowym. Samorządy gminne zostały wyposażone w kompetencje prawotwórcze, w tym możliwość tworzenia przepisów administracyjno-porządkowych. Straże gminne stanowią niekiedy jedyny skuteczny instrument stosowania takiego prawa w praktyce. To także istotny przejaw decentralizacji władzy publicznej.

Czytaj dalej Czy w Mrągowie potrzebna jest Straż Miejska?