Źle się dzieje w Państwie Mrągowskim

Wydarzenia podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej niestety nie wróżą dobrze mieszkańcom Mrągowa. Po raz pierwszy w nowej kadencji rady doszło do procedowania uchwały której skutki będą odczuwalne dla wszystkich mieszkańców Mrągowa. Uchwała dotyczyła podwyżki opłat za odbiór odpadów. Pod tą wyszukana nazwą kryją się zwyczajne śmieci. Debata nad tą uchwałą wykazała że jedynie grupa radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej pochyliła się nad wyżej wymienioną, opracowując co najmniej klika wariantów w/w podwyżki oraz wykazując dobitnie że podwyżka, nie musiała być tak wysoka. Nie można wykonać jedynie prostego przeliczenia, skoro ZGOK w Olsztynie podnosi ceny o 39,9% to my podnosimy równo wszystkim producentom odpadów 35%. Potwierdził to nawet obecny na sali obrad Prezes ZGOK podkreślając fakt że odsetek odpadów segregowanych w mieście Mrągowie jest jednym z najwyższych w rejonie działania ZGOK Olsztyn i wynosi ok. 42%. Jest to jeden ze wskaźników najbardziej wpływający na wysokość opłat. Tona odpadów segregowanych to koszt 1 zł, natomiast nie segregowanych ok 450 zł.

Czytaj dalej Źle się dzieje w Państwie Mrągowskim

Czy miasto czekają podwyżki cen w MEC?

Na Sesji Rady Miejskiej radny MWS pytał Burmistrza Stanisława Bułajewskiego o zmiany w Radzie Nadzorczej MEC w Mrągowie:

Tadeusz Orzoł: Co było powodem, że nagle w czasie kadencji rady nadzorczej w Miejskiej Energetyce Ciepnej zmieniono skład osobowy rady nadzorczej? Dlaczego podwyższono wynagrodzenie Rady Nadzorczej: dla przewodniczącego TRZYKROTNIE, dla pozostałych członków rady nadzorczej DWUKROTNIE? (…) Jak odbije się to na wzroście cen za ogrzewanie dla mieszkańców? Dlaczego zmieniono osoby (…) nie są to mieszkańcy Mrągowa? Czyli osoby spoza Mrągowa będą decydować o rozwoju naszej spółki.

Stanisław Bułajewski: No to jest decyzja burmistrza tak? Który jest właścicielem spółki, a więc reprezentuje można powiedzieć właściciela spółki. Ale spokojnie. Reprezentuje właściciela. Taka była decyzja a nie inna. Nic na to nie poradzę. (…)

Tadeusz Orzoł: (…) najbardziej jest to dziwne, ze są to osoby spoza Mrągowa (…)

Burmistrz Stanisław Bułajewski nie podał na sesji kwot wynagrodzenia nowych członków rady nadzorczej MEC, o co pytał radny Orzoł. Zapewnił, że nowe, wyższe wynagrodzenie członków rady nie wpłynie na cenę energii cieplnej. Nie zgodził się z tym Tadeusz Orzoł zaznaczając, że wynagrodzenia te są kosztami spółki i będą wpływały na jej finanse.

Sprawozdanie z Sesji II

W poprzednim sprawozdaniu z prac Rady Miejskiej mówiłem już o fakcie rozdzielenia stanowisk funkcyjnych w Radzie pomiędzy członków grupy trzymającej władzę. Nie ma w tym nic dziwnego – od dawien dawna funkcjonuje pojęcie łupów politycznych, a i większa dieta nie jest do pogardzenia. Szokuje jednak nonszalancja i pycha, z jakim tego dokonano, nie postarano się nawet o krótkie uzasadnienie kandydatur i wskazanie cech, które predysponują do zajęcia danego stanowiska.

Czytaj dalej Sprawozdanie z Sesji II

Kilka refleksji na temat początku kadencji nowej Rady Miejskiej

Tak jak Rząd by sprawnie działać i realizować swój program wyborczy potrzebuje stabilnej i większościowej koalicji w Sejmie, tak i Burmistrz Miasta potrzebuje większości w Radzie Miejskiej. Zdarza się, że Burmistrz musi podjąć kontrowersyjną niepopularną decyzję , jego zdaniem jednakowoż konieczną i przynoszącą w dalszej perspektywie korzyści dla Miasta. W takim wypadku musi być pewien, że jego zamierzenia uzyskają poparcie Rady.

Czytaj dalej Kilka refleksji na temat początku kadencji nowej Rady Miejskiej