Sukces! Wysoka lokata projektu inwestycyjnego w konkursie NFOŚiGW

Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez Gminę Miasto Mrągowo „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” zgłoszony do konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020 w sierpniu w poprzedniej kadencji samorządu uzyskał 16 mln 616 tys. 243,76 zł dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 mln 165 tys. 222,15 zł.

Czytaj dalej Sukces! Wysoka lokata projektu inwestycyjnego w konkursie NFOŚiGW

Interpelacja w sprawie zagospodarowania Parku im. gen. Władysława Sikorskiego w Mrągowie

Interpelacja do Burmistrza Miasta Mrągowa za pośrednictwem Przewodniczącego RM w Mrągowie.

Panie Burmistrzu,

zwracam się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania Parku im. gen. Władysława Sikorskiego w Mrągowie. Chcę podkreślić, iż projekt zagospodarowania wyżej wymienionego terenu cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Mrągowa. Z uwagi na fakt, że Park Sikorskiego zlokalizowany jest pomiędzy dwoma dużymi osiedlami oraz znajdują się w jego bliskim sąsiedztwie dwa przedszkola i trzy szkoły teren ten jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się zamontowana w 2015 r. siłownia na wolnym powietrzu. Pragnę dodać, że zgłoszony przeze mnie i pana Jana Fedusio projekt budowy placu zabaw dla dzieci na terenie Parku w tegorocznej edycji Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego zdobył największą liczbę głosów. Świadczy to niewątpliwie o dużym zainteresowaniu mieszkańców rewitalizacją i zagospodarowaniem Parku Sikorskiego. Wobec powyższego chciałbym uzyskać informację, czy w budżecie miasta Mrągowa na 2019 r. będą zagospodarowane środki finansowe na realizację projektu zagospodarowania Paku im. gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno – rekreacyjne.

Z poważaniem Radny RM – Dariusz Papiernik

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja_DariuszPapiernik