Sukces! Wysoka lokata projektu inwestycyjnego w konkursie NFOŚiGW

Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez Gminę Miasto Mrągowo „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” zgłoszony do konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020 w sierpniu w poprzedniej kadencji samorządu uzyskał 16 mln 616 tys. 243,76 zł dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 mln 165 tys. 222,15 zł.

Czytaj dalej Sukces! Wysoka lokata projektu inwestycyjnego w konkursie NFOŚiGW