Sprawozdanie z Sesji II

W poprzednim sprawozdaniu z prac Rady Miejskiej mówiłem już o fakcie rozdzielenia stanowisk funkcyjnych w Radzie pomiędzy członków grupy trzymającej władzę. Nie ma w tym nic dziwnego – od dawien dawna funkcjonuje pojęcie łupów politycznych, a i większa dieta nie jest do pogardzenia. Szokuje jednak nonszalancja i pycha, z jakim tego dokonano, nie postarano się nawet o krótkie uzasadnienie kandydatur i wskazanie cech, które predysponują do zajęcia danego stanowiska.

Czytaj dalej Sprawozdanie z Sesji II

Kilka refleksji na temat początku kadencji nowej Rady Miejskiej

Tak jak Rząd by sprawnie działać i realizować swój program wyborczy potrzebuje stabilnej i większościowej koalicji w Sejmie, tak i Burmistrz Miasta potrzebuje większości w Radzie Miejskiej. Zdarza się, że Burmistrz musi podjąć kontrowersyjną niepopularną decyzję , jego zdaniem jednakowoż konieczną i przynoszącą w dalszej perspektywie korzyści dla Miasta. W takim wypadku musi być pewien, że jego zamierzenia uzyskają poparcie Rady.

Czytaj dalej Kilka refleksji na temat początku kadencji nowej Rady Miejskiej

Kilka zdań na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W wielkim skrócie omówiliśmy zagadnienia budżetowe. Teraz chciałbym omówić konstytucję urbanistyczną Miasta czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. I tak, jak Budżet Miasta przyrównałem do naszego domowego budżetu (tylko większa skala), tak Plan Zagospodarowania można porównać do urządzania naszego mieszkania. Jak w nim bowiem są miejsca przeznaczone do odpoczynku, przyjmowania znajomych, pracy, rekreacji czy też higieny, tak w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są tereny miejskie przeznaczone na cele mieszkalne, handlowe, turystyczne, przemysłowe, sportowe, tereny zielone itp. Są ciągi komunikacyjne, podobne do korytarzy w mieszkaniach, kanalizacja i zaopatrzenie w wodę. Każdy z nas planuje swoje mieszkanie według własnych potrzeb oraz upodobań ale zachowuje przy tym pewne ogólnie przyjęte: nie postawi ubikacji na środku salonu lub nie umieści kuchni w sypialni. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przygotowywanego dla konkretnego terenu i konkretnego przeznaczenia też obowiązują ogólne zasady – na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zakazuje się lokalizacji przemysłu i usług uciążliwych (hałas, zanieczyszczenia) itp.

Czytaj dalej Kilka zdań na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Kilka zdań o kosztach

Jak pamiętacie, kochani, analizę budżetu Miasta Mrągowo zakończyliśmy analizą dochodów. Dzisiaj chciałbym odnieść się do wydatków budżetowych. Wspominałem już, że budżet Miasta jest podobny do budżetu domowego, czyli znajdują się tam wydatki stałe, jak np. czynsz, koszty energii i mediów, centralnego ogrzewania itp. W budżecie miejskim są to koszta wykonywania zadań które należą do kompetencji samorządu szczebla gminnego – jak oświata, pomoc społeczna, gospodarka odpadami, zarządzanie nieruchomościami, w zakresie podobnym jak w domu, tj. koszty mediów, energii, wynagrodzeń personelu itp. Wydatki stałe niektórzy nazywają też sztywnymi, co oznacza, że oprócz faktu nieuchronnej konieczności zapłaty możliwości wpływania na ich wysokość są niewielkie.

Czytaj dalej Kilka zdań o kosztach

Kilka zdań na temat budżetu

Jestem przekonany, że wielu mieszkańców naszego Miasta niezbyt orientuje się co to jest budżet Miasta skąd biorą się w nim pieniądze i dlaczego tak a nie inaczej są wydawane. Dość częsty jest pogląd, że oni (czyli władze miasta) mają pieniądze na wszystko – tylko ich nie chcą dać. Zwłaszcza na nasze (grupy mieszkańców) potrzeby. Padają sugestie sugerowania się przy podejmowaniu decyzji innymi niż obiektywne czynnikami. Czymże jest zatem budżet miasta?

Czytaj dalej Kilka zdań na temat budżetu