Sesja III/2018

Protokół obrad sesji:

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/5973/7d0596866edc5f43a39f090a5f144e6b23c64838.html

Nagranie wideo z obrad sesji:

https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_miejska_mragowa&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_3

Raport głosowania na III Sesji Rady Miejskiej:

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/5971/18565a0ef48972658ad279e14ceb2d036fc7a506.html

Czekamy na Twój komentarz!

Sesja I/2018

Protokół obrad sesji:

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/5338/7ddf300dd7803c6c35d7a750c346b98079360464.html

Nagranie wideo z obrad sesji:

https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_miejska_mragowa&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_1

Raport głosowania na II Sesji Rady Miejskiej:

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/5969/47d1e7ed56d4549cbb0354bd67dc4bec782b782f.html

Czekamy na Twój komentarz!