Interpelacja w sprawie zagospodarowania Parku im. gen. Władysława Sikorskiego w Mrągowie

Interpelacja do Burmistrza Miasta Mrągowa za pośrednictwem Przewodniczącego RM w Mrągowie.

Panie Burmistrzu,

zwracam się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania Parku im. gen. Władysława Sikorskiego w Mrągowie. Chcę podkreślić, iż projekt zagospodarowania wyżej wymienionego terenu cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Mrągowa. Z uwagi na fakt, że Park Sikorskiego zlokalizowany jest pomiędzy dwoma dużymi osiedlami oraz znajdują się w jego bliskim sąsiedztwie dwa przedszkola i trzy szkoły teren ten jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się zamontowana w 2015 r. siłownia na wolnym powietrzu. Pragnę dodać, że zgłoszony przeze mnie i pana Jana Fedusio projekt budowy placu zabaw dla dzieci na terenie Parku w tegorocznej edycji Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego zdobył największą liczbę głosów. Świadczy to niewątpliwie o dużym zainteresowaniu mieszkańców rewitalizacją i zagospodarowaniem Parku Sikorskiego. Wobec powyższego chciałbym uzyskać informację, czy w budżecie miasta Mrągowa na 2019 r. będą zagospodarowane środki finansowe na realizację projektu zagospodarowania Paku im. gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno – rekreacyjne.

Z poważaniem Radny RM – Dariusz Papiernik

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja_DariuszPapiernik

Stanowisko Klubu Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej w sprawie zarobków Burmistrza

Stanowisko zostało odczytane przez Radnego Tomasza Doraczyńskiego na II sesji Rady Miasta z dnia 10 grudnia 2018 r.


Jaka praca taka płaca – to trochę ironiczne hasło rodem z PRL określające stosunek między pracodawcą, czyli państwem a pracobiorcą, czyli obywatelem. Płacicie tak mało i tak mało my pracujemy. Dzisiaj hasło to odzyskało prawdziwy wydźwięk. Za dobrą pracę – dobra zapłata. W dniu dzisiejszym podejmiemy decyzję odnośnie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mrągowa. Do projektu uchwały wnioskodawca Przewodniczący Rady Miejskiej pan Waldemar Cybul przedstawił bardzo enigmatyczne uzasadnienie. Właściwie przedstawił jedynie propozycje wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, ustalając je na najwyższym z możliwych poziomów. W uzasadnieniu do w/w Uchwały nie przedstawił merytorycznego uzasadnienia przyjętych wskaźników, zwłaszcza odnosi się to do wysokości dodatku specjalnego ustalonego na poziomie najwyższym tj. 40%. Czy powyższe nie wpłynie demotywacyjnie na pracę Pana Burmistrza? Uznajemy zgodnie z przedstawioną powyżej zasadą, że za dobrą pracę należy się dobra zapłata. Dlatego też powinniśmy dać czas panu Burmistrzowi na potwierdzenie dobrej opinii o sobie i słuszności wyboru Mieszkańców Miasta. Jesteśmy przekonani, że pan Burmistrz, wykorzysta swoje wysokie kompetencje, pracowitość oraz zdobyte doświadczenie i stanie na wysokości zadania. Dlatego też przed podjęciem odpowiedzialnej decyzji dotyczącej głosowania w/w uchwały prosilibyśmy jako radni MWS wnioskodawcę, czyli Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Cybula o merytoryczne uzasadnienie do powyższej uchwały. Prosilibyśmy też Burmistrza Miasta pana Stanisława Bułajewskiego o wyjaśnienie kwestii jego zatrudnienia na UWM w Olsztynie. Ewentualnie – po otrzymaniu w/w wyjaśnień prosilibyśmy Pana Przewodniczącego o ogłoszenie 10 min. przerwy celem uzgodnienia stanowiska.