Jak to z procentami było

Wbrew tytułowi nie chodzi o napoje alkoholowe, a o uchwałę dotyczącą ulgi związanej z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntu w pełne prawo własności. Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców Mrągowa – zarówno tych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych, jak i członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które zostały posadowione na gruntach dzierżawionych od miasta i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Użytkowanie wieczyste to relikt po poprzednim ustroju państwa: niby własność, ale tylko na 99 lat, bez pewności przedłużania dzierżawy. Poprzednio istniejące uchwały dotyczące prawa do zniżki nie mogły być w pełni wykorzystane, ponieważ współwłaściciele gruntów, którzy ulegając szeptanej propagandzie mówiącej, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej fala roszczeń niemieckich pozbawi ich dorobku życia, zmienili formę własności ponosząc pełne koszty przekształcenia, blokowali przekształcenie innym współwłaścicielom (przy zawieraniu aktu notarialnego konieczna była zgoda wszystkich współwłaścicieli). Obecnie dokonano zmian ułatwiających przekształcenie, należy tu oddać sprawiedliwość, że po raz pierwszy ulga obejmuje też użytkowników wieczystych gruntów dzierżawionych od skarbu państwa. Notabene uważamy, że za każdą złotówkę „podarowaną” przez Państwo, musimy oddać co najmniej dwie. W tym przypadku bardzo możliwe jest wprowadzenie podatku katastralnego (będzie bolało!!!!), ale to inny temat.

Czytaj dalej Jak to z procentami było

Sukces! Wysoka lokata projektu inwestycyjnego w konkursie NFOŚiGW

Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez Gminę Miasto Mrągowo „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” zgłoszony do konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020 w sierpniu w poprzedniej kadencji samorządu uzyskał 16 mln 616 tys. 243,76 zł dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 mln 165 tys. 222,15 zł.

Czytaj dalej Sukces! Wysoka lokata projektu inwestycyjnego w konkursie NFOŚiGW

Źle się dzieje w Państwie Mrągowskim

Wydarzenia podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej niestety nie wróżą dobrze mieszkańcom Mrągowa. Po raz pierwszy w nowej kadencji rady doszło do procedowania uchwały której skutki będą odczuwalne dla wszystkich mieszkańców Mrągowa. Uchwała dotyczyła podwyżki opłat za odbiór odpadów. Pod tą wyszukana nazwą kryją się zwyczajne śmieci. Debata nad tą uchwałą wykazała że jedynie grupa radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej pochyliła się nad wyżej wymienioną, opracowując co najmniej klika wariantów w/w podwyżki oraz wykazując dobitnie że podwyżka, nie musiała być tak wysoka. Nie można wykonać jedynie prostego przeliczenia, skoro ZGOK w Olsztynie podnosi ceny o 39,9% to my podnosimy równo wszystkim producentom odpadów 35%. Potwierdził to nawet obecny na sali obrad Prezes ZGOK podkreślając fakt że odsetek odpadów segregowanych w mieście Mrągowie jest jednym z najwyższych w rejonie działania ZGOK Olsztyn i wynosi ok. 42%. Jest to jeden ze wskaźników najbardziej wpływający na wysokość opłat. Tona odpadów segregowanych to koszt 1 zł, natomiast nie segregowanych ok 450 zł.

Czytaj dalej Źle się dzieje w Państwie Mrągowskim

Czy miasto czekają podwyżki cen w MEC?

Na Sesji Rady Miejskiej radny MWS pytał Burmistrza Stanisława Bułajewskiego o zmiany w Radzie Nadzorczej MEC w Mrągowie:

Tadeusz Orzoł: Co było powodem, że nagle w czasie kadencji rady nadzorczej w Miejskiej Energetyce Ciepnej zmieniono skład osobowy rady nadzorczej? Dlaczego podwyższono wynagrodzenie Rady Nadzorczej: dla przewodniczącego TRZYKROTNIE, dla pozostałych członków rady nadzorczej DWUKROTNIE? (…) Jak odbije się to na wzroście cen za ogrzewanie dla mieszkańców? Dlaczego zmieniono osoby (…) nie są to mieszkańcy Mrągowa? Czyli osoby spoza Mrągowa będą decydować o rozwoju naszej spółki.

Stanisław Bułajewski: No to jest decyzja burmistrza tak? Który jest właścicielem spółki, a więc reprezentuje można powiedzieć właściciela spółki. Ale spokojnie. Reprezentuje właściciela. Taka była decyzja a nie inna. Nic na to nie poradzę. (…)

Tadeusz Orzoł: (…) najbardziej jest to dziwne, ze są to osoby spoza Mrągowa (…)

Burmistrz Stanisław Bułajewski nie podał na sesji kwot wynagrodzenia nowych członków rady nadzorczej MEC, o co pytał radny Orzoł. Zapewnił, że nowe, wyższe wynagrodzenie członków rady nie wpłynie na cenę energii cieplnej. Nie zgodził się z tym Tadeusz Orzoł zaznaczając, że wynagrodzenia te są kosztami spółki i będą wpływały na jej finanse.

Czy w Mrągowie potrzebna jest Straż Miejska?

Dyskusja o tym czy zlikwidować, czy pozostawić Straż Miejską w Mrągowie powinna uwzględniać specyfikę tej jednostki i jej udział w naszym życiu wspólnotowym. Samorządy gminne zostały wyposażone w kompetencje prawotwórcze, w tym możliwość tworzenia przepisów administracyjno-porządkowych. Straże gminne stanowią niekiedy jedyny skuteczny instrument stosowania takiego prawa w praktyce. To także istotny przejaw decentralizacji władzy publicznej.

Czytaj dalej Czy w Mrągowie potrzebna jest Straż Miejska?

Sprawozdanie z Sesji II

W poprzednim sprawozdaniu z prac Rady Miejskiej mówiłem już o fakcie rozdzielenia stanowisk funkcyjnych w Radzie pomiędzy członków grupy trzymającej władzę. Nie ma w tym nic dziwnego – od dawien dawna funkcjonuje pojęcie łupów politycznych, a i większa dieta nie jest do pogardzenia. Szokuje jednak nonszalancja i pycha, z jakim tego dokonano, nie postarano się nawet o krótkie uzasadnienie kandydatur i wskazanie cech, które predysponują do zajęcia danego stanowiska.

Czytaj dalej Sprawozdanie z Sesji II

Kilka refleksji na temat początku kadencji nowej Rady Miejskiej

Tak jak Rząd by sprawnie działać i realizować swój program wyborczy potrzebuje stabilnej i większościowej koalicji w Sejmie, tak i Burmistrz Miasta potrzebuje większości w Radzie Miejskiej. Zdarza się, że Burmistrz musi podjąć kontrowersyjną niepopularną decyzję , jego zdaniem jednakowoż konieczną i przynoszącą w dalszej perspektywie korzyści dla Miasta. W takim wypadku musi być pewien, że jego zamierzenia uzyskają poparcie Rady.

Czytaj dalej Kilka refleksji na temat początku kadencji nowej Rady Miejskiej

Kilka zdań na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W wielkim skrócie omówiliśmy zagadnienia budżetowe. Teraz chciałbym omówić konstytucję urbanistyczną Miasta czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. I tak, jak Budżet Miasta przyrównałem do naszego domowego budżetu (tylko większa skala), tak Plan Zagospodarowania można porównać do urządzania naszego mieszkania. Jak w nim bowiem są miejsca przeznaczone do odpoczynku, przyjmowania znajomych, pracy, rekreacji czy też higieny, tak w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są tereny miejskie przeznaczone na cele mieszkalne, handlowe, turystyczne, przemysłowe, sportowe, tereny zielone itp. Są ciągi komunikacyjne, podobne do korytarzy w mieszkaniach, kanalizacja i zaopatrzenie w wodę. Każdy z nas planuje swoje mieszkanie według własnych potrzeb oraz upodobań ale zachowuje przy tym pewne ogólnie przyjęte: nie postawi ubikacji na środku salonu lub nie umieści kuchni w sypialni. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przygotowywanego dla konkretnego terenu i konkretnego przeznaczenia też obowiązują ogólne zasady – na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zakazuje się lokalizacji przemysłu i usług uciążliwych (hałas, zanieczyszczenia) itp.

Czytaj dalej Kilka zdań na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Kilka zdań o kosztach

Jak pamiętacie, kochani, analizę budżetu Miasta Mrągowo zakończyliśmy analizą dochodów. Dzisiaj chciałbym odnieść się do wydatków budżetowych. Wspominałem już, że budżet Miasta jest podobny do budżetu domowego, czyli znajdują się tam wydatki stałe, jak np. czynsz, koszty energii i mediów, centralnego ogrzewania itp. W budżecie miejskim są to koszta wykonywania zadań które należą do kompetencji samorządu szczebla gminnego – jak oświata, pomoc społeczna, gospodarka odpadami, zarządzanie nieruchomościami, w zakresie podobnym jak w domu, tj. koszty mediów, energii, wynagrodzeń personelu itp. Wydatki stałe niektórzy nazywają też sztywnymi, co oznacza, że oprócz faktu nieuchronnej konieczności zapłaty możliwości wpływania na ich wysokość są niewielkie.

Czytaj dalej Kilka zdań o kosztach

Kilka zdań na temat budżetu

Jestem przekonany, że wielu mieszkańców naszego Miasta niezbyt orientuje się co to jest budżet Miasta skąd biorą się w nim pieniądze i dlaczego tak a nie inaczej są wydawane. Dość częsty jest pogląd, że oni (czyli władze miasta) mają pieniądze na wszystko – tylko ich nie chcą dać. Zwłaszcza na nasze (grupy mieszkańców) potrzeby. Padają sugestie sugerowania się przy podejmowaniu decyzji innymi niż obiektywne czynnikami. Czymże jest zatem budżet miasta?

Czytaj dalej Kilka zdań na temat budżetu