Jak to z procentami było

Wbrew tytułowi nie chodzi o napoje alkoholowe, a o uchwałę dotyczącą ulgi związanej z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntu w pełne prawo własności. Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców Mrągowa – zarówno tych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych, jak i członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które zostały posadowione na gruntach dzierżawionych od miasta i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Użytkowanie wieczyste to relikt po poprzednim ustroju państwa: niby własność, ale tylko na 99 lat, bez pewności przedłużania dzierżawy. Poprzednio istniejące uchwały dotyczące prawa do zniżki nie mogły być w pełni wykorzystane, ponieważ współwłaściciele gruntów, którzy ulegając szeptanej propagandzie mówiącej, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej fala roszczeń niemieckich pozbawi ich dorobku życia, zmienili formę własności ponosząc pełne koszty przekształcenia, blokowali przekształcenie innym współwłaścicielom (przy zawieraniu aktu notarialnego konieczna była zgoda wszystkich współwłaścicieli). Obecnie dokonano zmian ułatwiających przekształcenie, należy tu oddać sprawiedliwość, że po raz pierwszy ulga obejmuje też użytkowników wieczystych gruntów dzierżawionych od skarbu państwa. Notabene uważamy, że za każdą złotówkę „podarowaną” przez Państwo, musimy oddać co najmniej dwie. W tym przypadku bardzo możliwe jest wprowadzenie podatku katastralnego (będzie bolało!!!!), ale to inny temat.

Po tak obszernym wstępie przejdźmy do szczegółów. Gdy tylko pojawiła się możliwość uzyskania ulgi, nazwijmy ją skrótowo przekształceniowej, pojawiła się także wśród zainteresowanych mieszkańców Mrągowa chęć wykorzystania w/w możliwości. Pojawiły się inicjatywy społeczne, takie jak pana Rafała Chrósta lub Zarządów S.M czy też jak pismo Prezesa S.M „Metalowiec” pana Bogdana Dziamałka z dnia 05.03.2019 skierowane do władz miasta. Wydawało się w tym momencie, że sprawa ulg została rozstrzygnięta i lada moment projekt uchwały dotyczący ulgi przekształceniowej zostanie skierowany przez Burmistrza, celem uchwalenia pod obrady Rady Miasta. Tym bardziej, że podczas obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.03.2019 roku pan Rafał Chróst agitował za takową uchwałą, określając wysokość ulgi na poziomie 98%. Jakież było zdziwienie radnych MSW po otrzymaniu pisma Pana Burmistrza adresowanego do Przewodniczącego Rady z dnia 29.03.2019:

W tej sytuacji Radni Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej przejęli inicjatywę i już po kilku dniach projekt Uchwały określającej wysokość ulgi na poziomie 99% został złożony na ręce Przewodniczącego Rady:

W niedługim czasie do Rady wpłynął także projekt obywatelski. W tym miejscu chcemy wyrazić gratulacje i podziw dla inicjatorów projektu, a zwłaszcza pana Rafała Chrósta, za pierwszą w historii Miasta skutecznie przeprowadzoną akcję dotyczącą projektów uchwał zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli Miasta. W przesłanym przez Przewodniczącego programie Sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25.04.2019 do dnia 24.04.2019 widniały jedynie w/w projekty ustaw. Nagle tego dnia w trakcie obrad połączonych Komisji (skądinąd absolutny potworek organizacyjny) pojawił się podrzutek pod postacią projektu Pana Burmistrza z wysokością ulgi 99,99%. Projekt ten był usilnie forsowany podczas obrad w dniu 25.04.2019, mimo zgłoszonej przez radnych MSW autopoprawki do uchwały własnego projektu podnoszącej wysokość ulgi także do 99,99%. Po autopoprawce obie uchwały różniły się jedynie faktem zawarcia w naszym projekcie uchwały odmawiającej ulgi tym z mieszkańców którzy zalegają z opłatami wobec Miasta z tytułu opłat dzierżawnych. Ten punkt ze względu na poczucie sprawiedliwości społecznej wydawał się nam szczególnie ważny, ponieważ nie uwzględnienie go dyskryminuje osoby uczciwie starające się wykonywać swoje powinności wobec Miasta. Jednak koalicja rządząca MISS, PIS oraz radni wybrani z Komitetu Pan Burmistrza wybrali wersję bez tego zastrzeżenia. Kto rządzącym zabroni.

Mimo niewielkiego dyskomfortu jako Radni Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej oraz członkowie Stowarzyszenia Lepsze Mrągowo czujemy satysfakcję, że tylko dzięki naszym działaniom mieszkańcy otrzymali najwyższą z możliwych ulgę przekształceniową. To tylko nasze działania spowodowały gwałtowną woltę i radykalną zmianę poglądów Pana Burmistrza między 29.03.2019 (patrz pismo wyżej) a projektem uchwały złożonym przez Niego w dniu 24.04. 2019, praktycznie w ostatniej chwili.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *