Czy miasto czekają podwyżki cen w MEC?

Na Sesji Rady Miejskiej radny MWS pytał Burmistrza Stanisława Bułajewskiego o zmiany w Radzie Nadzorczej MEC w Mrągowie:

Tadeusz Orzoł: Co było powodem, że nagle w czasie kadencji rady nadzorczej w Miejskiej Energetyce Ciepnej zmieniono skład osobowy rady nadzorczej? Dlaczego podwyższono wynagrodzenie Rady Nadzorczej: dla przewodniczącego TRZYKROTNIE, dla pozostałych członków rady nadzorczej DWUKROTNIE? (…) Jak odbije się to na wzroście cen za ogrzewanie dla mieszkańców? Dlaczego zmieniono osoby (…) nie są to mieszkańcy Mrągowa? Czyli osoby spoza Mrągowa będą decydować o rozwoju naszej spółki.

Stanisław Bułajewski: No to jest decyzja burmistrza tak? Który jest właścicielem spółki, a więc reprezentuje można powiedzieć właściciela spółki. Ale spokojnie. Reprezentuje właściciela. Taka była decyzja a nie inna. Nic na to nie poradzę. (…)

Tadeusz Orzoł: (…) najbardziej jest to dziwne, ze są to osoby spoza Mrągowa (…)

Burmistrz Stanisław Bułajewski nie podał na sesji kwot wynagrodzenia nowych członków rady nadzorczej MEC, o co pytał radny Orzoł. Zapewnił, że nowe, wyższe wynagrodzenie członków rady nie wpłynie na cenę energii cieplnej. Nie zgodził się z tym Tadeusz Orzoł zaznaczając, że wynagrodzenia te są kosztami spółki i będą wpływały na jej finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *